Бул. Партизански одреди 17, 2/2, Скопје

+389 78 242 656

Ул. Востаничка, бр. 21, Скопје

+389 2 2736 105
+389 2 2736 104

Системи за Заштита од снег и мраз

Системите за заштита од снег и мраз ги штитат цевките, вентилите,олуците и другите елементи ранливи на штетното влијание на ниските температури во најстудените зимски денови. Финансиските загуби настанати поради оштетените цевки и вентили може дури и да ги надминат инвестициските трошоци на цели системи за греење. Проблемите што се јавуваат поради продолжениот мраз и снег може да влијаат на безбедноста, градежните операции и инсталацијата на системите на куќите или раните земјоделски активности, затоа е потребно решение кое обезбедува итна реакција.Овие системи за греење се користат за спречување на замрзнување и таложење на снег и мраз на:

  • Цефки, вентили,тела за вода
  • Канализациски системи
  • Системи за прскање
  • Хидранти
  • Олуци (штета предизвикана од таложење мраз во олуците и долните цевки)
  • Доводни цефки
  • Системи за цефки за климатизација и вентилација
  • Покриви (За заштита на покривите и нивните елементи, треба да се применат грејни кабли со надворешна обвивка отпорна на УВ зраци)
  • Заштита на погони, сообраќајни правци, паркинг места и скали.

При загревање на надворешните површини, потребно е да се процени потребната излезна вредност на топлина по m2. Препорачаната излезна топлина зависи од регионалните климатски услови, т.е. минималната температура на околината, интензитетот на снежните врнежи и јачината на ветерот.

Производи за Системи за Заштита од снег и мраз

Elektra BET грејни кабли
Freeze Tec грејни кабли
SelfTec грејни кабли
SnowTec грејни кабли
SnowTec Tuff грејни кабли
VCDR Грејни кабли
Еlektra ММR преносливи грејни мрежи
ELEKTRA MMV преносливни грејни мрежи
TuffTec Грејни кабли
Додатоци

Галерија

Доколку имате потреба од нашите производи, побарајте понуда или јавете ни се.