Бул. Партизански одреди 17, 2/2, Скопје

+389 78 242 656

Ул. Востаничка, бр. 21, Скопје

+389 2 2736 105
+389 2 2736 104

Грејачи за климатизација и вентилација

Производството на грејачите е наменско,односно нивните димензии ги прилагодуваме според дадената форма и димензија на каналот со што се овозможува максимална искористеност на самиот грејач додека јачината на истите е по потреба на клиентите.

Има три типа на грејачи и тоa:

  • Со електроника и автоматика – овие типови на грејачи наоѓаат примена во областа на климатизацијата
  • Со автоматика – овие типови на грејачи наоѓаат примена во областа на вентилацијата
  • Грејачи без електроника и автоматика

Изготвуваме и пресметка за јачината на грејачите по предходно зададени параметри како што се димензија,вид на каналот и јачината на постојниот вентилатор.

Грејачи со електроника и автоматика
Грејачи со автоматика
Грејачи без електроника и автоматика

Доколку имате потреба од нашите производи, побарајте понуда или јавете ни се.