Бул. Партизански одреди 17, 2/2, Скопје

+389 78 242 656

Ул. Востаничка, бр. 21, Скопје

+389 2 2736 105
+389 2 2736 104

Сертификати

Електрични калорифери BANE AIR

ЗЛАТНА ПЛАКЕТА

На 24-та Интернационална изложба на пронајдоци, технички унапредувања, нови производи и творештво на млади „Макинова 2004″ за пронајдокот – Електричен калорифер ТК 45.

Сертификат бр.2004/01

Македонски стандард MKS N.M1.001.
Апарати за домаќинство.
Барања за безбедност.
Општи услови и испитувања.
MKS N.M1.100
Апарат: TK-4,5

Воздушни завеси

АТЕСТ сертификат бр.2008/09

Сертификат од ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ – СКОПЈЕ за воздушна завеса тип АБГ – 1000 (со греење)

АТЕСТ сертификат бр.2008/10

Сертификат од ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ – СКОПЈЕ за воздушна завеса тип АБГ – 1200 (со греење)

АТЕСТ сертификат бр.2008/11

Сертификат од ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ – СКОПЈЕ за воздушна завеса тип АБГ – 1600 (со греење)

АТЕСТ сертификат бр.2008/12

Сертификат од ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ – СКОПЈЕ за воздушна завеса тип АБГ – 2000 (со греење)

Доколку имате потреба од нашите производи, побарајте понуда или јавете ни се.