Бул. Партизански одреди 17, 2/2, Скопје

+389 78 242 656

Ул. Востаничка, бр. 21, Скопје

+389 2 2736 105
+389 2 2736 104

Сетови за спојување

Комплетот за поврзување ELEKTRA CACM25-PROi е погоден за поврзување на грејни кабли ELEKTRA SelfTec®PROi LT / LT F, SelfTec®PROi MT / MT F и SelfTec®PROi HT F на разводни кутии, без да се загрози континуитетот на електричната изолација на грејните кабелски жици или јадра на каблите за греење.

Комплетот за поврзување ELEKTRA HAC-PROi е погоден за поврзување на напојувањето со ELEKTRA SelfTec®PROi LT / LT F и SelfTec®PROi MT / MT F без да се загрози континуитетот на електричната изолација на жиците на кабелот за греење или јадрата на грејните кабли.

Комплетот за затворање ELEKTRA CAE-PROi е наменет за прекинување на грејните кабли ELEKTRA SelfTec®PROi LT / LT F, SelfTec®PROi MT / MT F и SelfTec®PROi HT F.

Комплетот за завршно затворање ELEKTRA HAE-PROi е посветен на целите за прекинување на грејните кабли ELEKTRA SelfTec®PROi LT / LT F и SelfTec®PROi MT / MT F без да се загрози континуитетот на електричната изолација на жиците на грејниот кабел или јадрата на грејните кабли .

Доколку имате потреба од нашите производи, побарајте понуда или јавете ни се.