Бул. Партизански одреди 17, 2/2, Скопје

+389 78 242 656

Ул. Востаничка, бр. 21, Скопје

+389 2 2736 105
+389 2 2736 104

ТОПЛИНСКИ ПУМПИ ВОЗДУХ – ВОДА

Toshiba ESTIA

Toshiba ESTIA Series 1 inverter топлинска пумпа 

 • Опсег на работа греење / ладење: -25°C ÷ +43°C;
 • Капацитет: 4,0 ÷ 13,24 kW

Toshiba ESTIA Series 5 inverter топлинска пумпа 

 • Опсег на работа греење / ладење: -20°C ÷ +43°C;
 • Капацитет: 4,5 ÷ 16,0 kW

Toshiba ESTIA Series 5 – HI POWER inverter топлинска пумпа 

 • Опсег на работа греење / ладење: -25°C ÷ +43°C;
 • Капацитет: 6,0 ÷ 11,2 kW
 • Инвертер топлински пумпи со најнова Toshiba DC Hybrid инвертерска технологија со twin-rotary компресор со регулација од 10% до 100%
 • екстремно висок коефициент на корисност со високи COP и EER од 4.88
 • можност за работа во 2 температурни зони и поврзување со: вентилоконвектори, радијатори, подно греење, санитарна топла вода со можност за приклучок на соларни панели;
 • со посебен одвоен хидро модул со вградени: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер, сигурносен вентил како и опција за 3 x 3 kW back-up електрични греачи
 • контрола на сите параметри преку контролер вграден на самиот хидро модул како и опција за дополнителен собен термостат / контролер
 • екстремно тивка работа на надворешнaта единица
 • сертификат за квалитет од Eurovent.
 • излезни температури до 60°C на вода и работен опсег во режим на греење до -25°C надворешна температура

Toshiba ESTIA ALL IN ONE inverter топлинска пумпа

Toshiba ESTIA ALL IN ONE inverter топлинска пумпа 

 • Опсег на работа греење / ладење: -25°C ÷ +43°C;
 • Капацитет: 4,0 ÷ 13,24 kW
 • Инвертер компактен систем “Сè во едно”, со интегриран бојлер од 210литри
 • COP = 5,2 – фактор на заштеда и А+++ енергетска класа
 • излезни температури на вода до 65°C (62°C при надв. темп. -25°C благодарение на TOSHIBA Twin Rotary Liquid injection компресорска технологија)
 • можност за работа во 2 температурни зони и поврзување со: вентилоконвектори, радијатори, подно греење, санитарна топла вода со можност за приклучок на соларни панели;
 • Power consumption – приказ на потрошувачка на ел.енергија
 • со посебен одвоен хидро модул со вградени: бојлер за санитарна топла вода, пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер, сигурносен вентил како и опција за 3 x 3 kW back-up електрични греачи
 • контрола на сите параметри преку контролер вграден на самиот хидро модул како и опција за дополнителен собен термостат / контролер
 • екстремно тивка работа на надворешнaта единица
 • сертификат за квалитет од Eurovent
 • излезни температури до 65°C на вода и работен опсег во режим на греење до -25°C надворешна температура

Carrier 30AWH Aquasnap inverter топлинска пумпа

Carrier 30AWH Aquasnap inverter топлинска пумпа 

 • Опсег на работа греење / ладење: -20°C ÷ +43°C;
 • Капацитет: 4,1 ÷ 16,0 kW
 • Инвертер топлинска пумпа со најнова Carrier инвертерска технологија со twin-rotary компресор со регулација од 10% до 100%
 • екстремно висок коефициент на корисност со високи COP и EER од преку 4.3
 • можност за поврзување со: вентилоконвектори, радијатори, подно греење, санитарна топла вода со можност за приклучок на соларни панели;
 • моноблок изведба со стандарден фабрички монтиран хидро модул со вградени: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер и сигурносен вентил;
 • Pro-Dialog процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност преку собен термостат / контролер,
 • екстремно тивка работа на надворешнaта единица,
 • сертификат за квалитет од Eurovent
 • 80HMA Comfort Module – Back-up дополнителен внатрешен модул за догревање + бојлер за санитарна топла вода

Haier ATW SUPER AQUA MONO inverter топлинска пумпа

Haier ATW SUPER AQUA MONO inverter топлинска пумпа 

 • Опсег на работа греење / ладење: -20°C ÷ +50°C;
 • Капацитет: 5,5 ÷ 16,0 kW
 • Инвертер топлинска пумпа со најнова  DC компресорска технологија 
 • А++ висока енергетска класа со високи COP и EER од преку 4.4
 • Излезни температури на вода  до +55 оС
 • Нов еколошки ладилен медиум R32
 • можност за работа во 2 температурни зони
 • екстремно тивка работа на надворешнaта единица
 • ATW-A01  Module –  дополнителен управувачки модул за санитарна топла вода

Carrier 61AF Aquasnap топлинска пумпа (само греење)

Carrier 61AF Aquasnap топлинска пумпа (само греење) 

 • Опсег на работа греење: -20°C ÷ +40°C;
 • Капацитет: 13,5 ÷ 102,0 kW
 • Tоплинска пумпа со најнова Carrier компресорска технологија  (scroll компресори)
 • висок коефициент на корисност и високи COP од преку 3.9
 • температура на излез на вода до 65°С
 • можност за поврзување со: вентилоконвектори, радијатори, подно греење, санитарна топла вода;
 • моноблок изведба со можност за вградување на хидро модул со вградени: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер и сигурносен вентил;
 • температури на излез на вода и до 55°С и на екстремно ниски надворешни температури од -20°С
 • Pro-Dialog процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност
 • екстремно тивка работа
 • сертификат за квалитет од Eurovent

Carrier 30RB 008-015 чилер 

Carrier 30RB 008-015 чилер 

 • Опсег на работа ладење: -10°C ÷ +46°C;
 • Капацитет: 8,0 ÷ 14,0 kW
 • Чилер со најнова Carrier компресорска технологија (scroll компресори)
 • висок коефициент на корисност и високи EER и COP од преку 3.10
 • моноблок изведба со фабрички вграден хидро модул: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер и сигурносен вентил;
 • Pro-Dialog процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност
 • екстремно тивка работа
 • сертификат за квалитет од Eurovent

Carrier 30RB/RQ 017-040 чилер / топлинска пумпа 

Carrier 30RB/RQ 017-040 чилер / топлинска пумпа 

 • Опсег на работа греење / ладење: -15°C ÷ +48°C;
 • Капацитет: 16,0 ÷ 41,6 kW
 • Чилер / топлинска пумпа со најнова Carrier компресорска технологија (scroll компресори)
 • висок коефициент на корисност и високи EER и COP од преку 3.45
 • можност за поврзување со: вентилоконвектори, радијатори, подно греење, санитарна топла вода;
 • моноблок изведба со можност за вградување на хидро модул со вградени: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер и сигурносен вентил;
 • Pro-Dialog+ процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност
 • екстремно тивка работа,
 • сертификат за квалитет од Eurovent, голем број на опции.
 • Можност за монтажа во затворен простор (ductable version).

Carrier 30RBS/RQS 039-160 чилер / топлинска пумпа 

Carrier 30RBS/RQS 039-160 чилер / топлинска пумпа 

 • Опсег на работа греење / ладење: -15°C ÷ +48°C;
 • Капацитет: 38,0 ÷ 158,0 kW
 • Чилер / топлинска пумпа со најнова Carrier компресорска технологија (scroll компресори)
 • висок коефициент на корисност и високи EER и COP од преку 3.10
 • можност за поврзување со: вентилоконвектори, радијатори, подно греење, санитарна топла вода, клима комори;
 • можност за фабричко вградување на хидро модул со вградени: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер и сигурносен вентил;
 • при користење на гликол во системот можност за излезни температури до -15°C и работа на ладење до -20°C, можност за добивање на бесплатна топла вода во режим на ладење heat recovery,
 • Pro-Dialog+ процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност
 • екстремно тивка работа
 • сертификат за квалитет од Eurovent, голем број на опции.
 • Можност за монтажа во затворен простор (ductable version).

Carrier 30RB/RQ 162-802 чилер / топлинска пумпа 

Carrier 30RB/RQ 162-802 чилер / топлинска пумпа 

 • Опсег на работа греење / ладење: -15°C ÷ +46°C;
 • Капацитет: 175,0 ÷ 554,0 kW
  (162,0 ÷ 778,0 kW – 30RB моделите – само ладење)
 • Чилер / топлинска пумпа со најнова Carrier компресорска технологија (scroll компресори)
 • висок коефициент на корисност и високи EER и COP од преку 3.10
 • Aluminium Micro-channel heat exchanger (MCHE),
 • можност за поврзување со: вентилоконвектори, радијатори, подно греење, санитарна топла вода, клима комори; можност за фабричко вградување на хидро модул со вградени: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер и сигурносен вентил;
 • при користење на гликол во системот можност за излезни температури до -10°C и работа на ладење до -20°C,
 • можност за добивање на бесплатна топла вода во режим на ладење heat recovery, можност за free-cooling,
 • Pro-Dialog+ процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност
 • екстремно тивка работа
 • сертификат за квалитет од Eurovent, голем број на опции

Carrier 30RBM/30RBP 160-520 чилер – NEW!!! Greenspeed model 

Carrier 30RBM/30RBP 160-520 чилер – NEW!!! Greenspeed model 

 • Опсег на работа ладење: -20°C ÷ +48°C;
 • Капацитет: 164,0 ÷ 528,0 kW
 • Чилер со најнова Carrier компресорска технологија (scroll компресори)
 • Aluminium Micro-channel heat exchanger (MCHE)
 • висок коефициент на корисност и високи EER и SEER од преку 4.36
 • можност за фабричко вградување на хидро модул со вградени: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер и сигурносен вентил;
 • при користење на гликол во системот можност за излезни температури до -12°C, можност за добивање на бесплатна топла вода во режим на ладење heat recovery, можност за free-cooling,
 • Pro-Dialog+  процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност
 • екстремно тивка работа
 • сертификат за квалитет од Eurovent, голем број на опции

Carrier 30XA/XAS 242-1702 чилер

Carrier 30XA/XAS 242-1702 чилер 

 • Опсег на работа ладење: -20°C ÷ +55°C;
 • Капацитет: 235,0 ÷ 1.682,0 kW
 • Чилер со најнова Carrier завојна компресорска технологија (screw компресори)
 • висок коефициент на корисност и висок EER од преку 3.35;
 • Aluminium Micro-channel heat exchanger (MCHE), 
 • можност за фабричко вградување на хидро модул со вградени: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер и сигурносен вентил;
 • можност за добивање на бесплатна топла вода во режим на ладење heat recovery, можност за free-cooling,
 • Pro-Dialog+ процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност
 • екстремно тивка работа
 • сертификат за квалитет од Eurovent, голем број на опции

Carrier 30XAV 500-800 инвертер чилер – NEW!!! Greenspeed model 

Carrier 30XAV 500-800 инвертер чилер – NEW!!! Greenspeed model 

 • Опсег на работа греење / ладење: -20°C ÷ +50°C;
 • Капацитет: 509,0 ÷ 819,0 kW
 • Чилер со најнова Carrier инвертер компресорска технологија (inverter-driven screw компресори)
 • Aluminium Micro-channel heat exchanger (MCHE)
 • висок коефициент на корисност и висок EER и SEER од преку 4.55;
 • можност за фабричко вградување на хидро модул со вградени: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер и сигурносен вентил;
 • Touch Pilot процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност со екран на допир
 • екстремно тивка работа
 • сертификат за квалитет од Eurovent, голем број на опции

Доколку имате потреба од нашите производи, побарајте понуда или јавете ни се.