Бул. Партизански одреди 17, 2/2, Скопје

+389 78 242 656

Ул. Востаничка, бр. 21, Скопје

+389 2 2736 105
+389 2 2736 104

Elektra VC / VCD грејни кабли

1) Еlektra VCD грејни кабли

Elektra VCD грејниот кабел е наменет за инсталација на подно греење во бетонска кошулица под финално обработен под од паркет, таркет и ламинат. Генерално служи како дополнително греење во просторот.

Наша препорака: За идеално затоплен дом со ниски трошоци на електрична енергија препорачуваме комбинација од подно греење + инвертер клима уред.

 2) Elektra VC грејни кабли

Еlektra VC грејниот кабел е наменет за инсталација на подно греење во бетонска кошулица под финално обработен под oд плочки, гранит или керамика. Може да служи како дополнително или основно греење во просторот.

Наша препорака: За идеално затоплен дом со ниски трошоци на електрична енергија препорачуваме комбинација од подно греење + инвертер клима уред

Технички карактеристики

Elektra VCD ГРЕЕН КАБЕЛ

 • Излезна моќност: 10 W/m или 17 W/m
 • Напојување: 230 V ~ 50/60 Hz
 • Надворешни димензии на кабелот: ~ 5 x 7 mm
 • Минимална температура за инсталација: -5°C
 • Максимална работна температура: +95°C
 • Заштитни црева за кабли: 1 x 2.5 m; 3 x 1.0 mm2, 3 x 1.5 mm2 or 3 x 2.5 mm2
 • Типови на грејни кабли: двојно јадро (double-core), омот на спроводниците (conductor screen), напојување само од едната страна (single-side power supply).
 • Изолација: XLPE
 • Надворешна заштита: топлоотпорен PVC
 • Контролирана отстапка од излезна моќност: +5%, -10%
 • Минимален радус за превиткување на кабел: 3.5 D
 • Заштита: IPX7
 • Сертификат за продуктот: EAC
 • Сертификат од ISO 9001: IQNET, PCBC
 • Ознака на продукт: CE

Технички карактеристики

Elektra VC ГРЕЕН КАБЕЛ

 • Излезна моќност: 10, 15 or 20 W/m
 • Напокување: 230 V ~ 50/60 Hz
 • Дијаметар на кабелот: ~ 5 mm
 • Минимална температура за инсталација: -5°C
 • Максимална работна температура: +95°C
 • Заштитни црева за кабли: 2 x 2.5 m; 2 x 1.0 mm2, 2 x 1.5 mm2 or 2 x 2.5 mm2
 • Типови на грејни кабли: едно јадрени (one-core), омот на спроводниците (conductor screen),напојување од двете страни (double-side power supply)
 • Изолација: XLPE
 • Надворешна заштита: топлоотпорен PVC
 • Контролирана отстапка од излезна моќност: +5%, -10%
 • Минимален радиус за превиткување на кабел: 3.5 D
 • Заштита: IPX7
 • Сертификат за продуктот: EAC
 • Сертификат од ISO 9001: IQNET, PCBC
 • Ознака на продукт: CE

Доколку имате потреба од нашите производи, побарајте понуда или јавете ни се.