Електрични калорифери BANE AIR

 
 
 
 

Сертификат бр.2004/01

 
Македонски стандард MKS N.M1.001.
Апарати за домаќинство.
Барања за безбедност.
Општи услови и испитувања.
MKS N.M1.100
Апарат: TK-4,5
 
 
 
 
 

 

Воздушни завеси

 
 
 
 

АТЕСТ сертификат бр.2008/09

 
Сертификат од ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ - СКОПЈЕ за воздушна завеса тип АБГ - 1000 (со греење)
 
 
 
 
 
 

АТЕСТ сертификат бр.2008/10

 
Сертификат од ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ - СКОПЈЕ за воздушна завеса тип АБГ - 1200 (со греење)
 
 
 
 
 
 

АТЕСТ сертификат бр.2008/11

 
Сертификат од ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ - СКОПЈЕ за воздушна завеса тип АБГ - 1600 (со греење)
 
 
 
 
 
 

АТЕСТ сертификат бр.2008/12

 
Сертификат од ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ - СКОПЈЕ за воздушна завеса тип АБГ - 2000 (со греење)