Нашата компанија е специјализирана за сервисирање на климатизација и продажба и монтажа на сите типови на клима уреди:


Сплит системи

Касетни (плафонски)

Парапетни (подни)

Каналски

Floor standing


Ние сме овластени дилери на: Carrier, Toshiba, Haier.