Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
Toshiba Haori
 
 
 
 
 
 

Toshiba Haori

 
 • A+++ енергетска класа
 • Луксузен далечински управувач
 • Фабрички вграден Wi-Fi
 • Модерен филтирачки систем
 • Антипрашест филтер, прочистувач на воздух
 • “Ultra pure” филтер
 • Управување преку “ALEXA”
 • HADA Care Flow
 • Следење на потрошувачка на електрична енергија
 • Текстилна облека која лесно се заменува
 • Компатибилна за SINGLE & MULTI изведба

 
 
69 990Ден
 
67 990Ден
 
 
Моќност: