Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
Сетови за спојување
 
 
 
 
 
 

Сетови за спојување

 

Комплетот за поврзување ELEKTRA CACM25-PROi е погоден за поврзување на грејни кабли ELEKTRA SelfTec®PROi LT / LT F, SelfTec®PROi MT / MT F и SelfTec®PROi HT F на разводни кутии, без да се загрози континуитетот на електричната изолација на грејните кабелски жици или јадра на каблите за греење.

 
0Ден