Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
Разводни кутии
 
 
 
 
 
 

Разводни кутии

 

Разводна кутија ELEKTRA MBP 161609 е посветена на напојување, продолжување на кабелот и разгранување на грејните кабли ELEKTRA SelfTec®PROi LT / LT F, SelfTec®PROi MT / MT F и SelfTec®PROi HT F. Кутијата овозможува напојување од максимум 3 грејни кола или разгранување на едно грејно коло во максимални 3 насоки.

 
0Ден