Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
преносливи MMR грејни мрежи
 
 
 
 
 
 

преносливи MMR грејни мрежи

 

ELEKTRA MMR преносливите мрежи имаат конструкција која се заснова на кабел за греење со постојан отпор, вграден во слојот на вулканизиран еластомер, кој му дава на матицата исклучителна отпорност од абење, како и механичка издржливост. Мрежите се погодни за монтирање на локации каде што постои опасност од замрзнување или таложење на снег, на пр. пред влез од зграда или под незагреани станици за работа со што се овозможува комфор и сигурност при работа.

twin-conductorshieldedpvc-freemulti-wire-conductorfluoroplymer-insulation

 
0Ден