Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
преносливи MMV грејни мрежички
 
 
 
 
 
 

преносливи MMV грејни мрежички

 

ELEKTRA MMV грејните мрежи се преносливи специјализирани грејни тела кои можат веднаш да се користат.

Составени од отпорен греен кабел и изолациски слој инсталиран во внатрешноста на ПВЦ мат зајакнат со полиестерска мрежа. Овие мрежи се дизајнирани за универзални апликации, како што се одмрзнување на земјата, одмрзнување на сено итн.

shieldedmulti-wire-conductor

 
0Ден