Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
BET грејни кабли
 
 
 
 
 
 

BET грејни кабли

 

Многу ниската температура има негативно влијание врз врзувањето на бетонот - тоа е во корелација со ризикот од замрзнување на водата во свежо поставениот бетон и последователно механичко оштетување поврзано со зголемувањето (за над 9%) на волуменот на вода при замрзнување. Следниот ризик е замрзнување на површината на бетонот и недостаток на целосно врзување на температури под 0 ° C.

Новите грејни кабли ELEKTRA BET ефикасно го елиминираат овој проблем олеснувајќи го процесот на врзување од центарот на волуменот на бетонот. Дополнително, тие овозможуваат лесна инсталација, не бараат никакви трансформатори или наменско напојување, не бараат изградба на какви било помошни затворени конструкции или загревање на цели простории и волумени и даваат можност за одржување на оптимална температура за лекување на бетон.

twin-conductorshielded

 
0Ден