Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
FreezeTec® грејни системи
 
 
 
 
 
 

FreezeTec® грејни системи

 

Elektra FreezeTec се системи кои се наменети за заштита на цевки и вентили од мраз при смрзнувачки температури, а со тоа ги отстрануваат грижите за тоа каква штета може да направи замрзнатата вода во истите. Овој систем може да биде користен исклучиво кога ќе се задоволат сите од наведените услови:

- Надворешниот дијаметар на цевката која треба да биде изолирана да не поминува 50mm

- Изолацијата на цевката треба да се движи од 10 mm до 20 mm

- Температурата на заштитената цевка не смее да помине над +65°C

- Минимална амбиентална температура -25°C

Овие системи се состојат од греен кабел со вграден термостат кој функционира автоматски што ја елиминира потребата од одделна контрола на системот. Монтажата е брза и едноставна.twin-conductorshieldedmulti-wire-conductor

 
0Ден