Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
ELEKTRA SNOWTEC® ГРЕЈНИ МРЕЖИ
 
 
 
 
 
 

ELEKTRA SNOWTEC® ГРЕЈНИ МРЕЖИ

 

ELEKTRA SnowTec® грејните мрежи се дизајнирани за загревање на пристапни патеки, рампи, тремови итн.

Овие грејни мрежи се конструирани од грејни кабли со приближна излезна моќност од 30 W/m. Растојанието помеѓу секоја навивка на кабелот е 10cm. Сите мрежи се 0.6m широки и во зависност од моделот - од 2 до 25m долги.

 
0Ден