Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
ELEKTRA TUFFTECTM ГРЕЈНИ КАБЛИ
 
 
 
 
 
 

ELEKTRA TUFFTECTM ГРЕЈНИ КАБЛИ

 

ELEKTRA TuffTecTM грејните кабли се произведени во согласност со EN 60335-1 стандардите. Нивната основна примена е за заштита од снег и мраз на покривите, олуците и сливниците.

Овој кабел се карактеризира со силина и истрајност, како и голема термичка и механичка издржливост. Ваквите својства овозможуваат TuffTecTM каблите да се применуваат на места каде има сурови работни услови.

Важно својство е и одличната отпорност при изложеност на многу високи температури (240°C), што овој кабел го прави одличен избор за инсталација дури и во асфалт.

 
0Ден