Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEKTRA TUFFTECTM ГРЕЈНИ КАБЛИ

 

ELEKTRA TuffTecTM грејните кабли се произведени во согласност со EN 60335-1 стандардите. Нивната основна примена е за заштита од снег и мраз на покривите, олуците и сливниците.

Овој кабел се карактеризира со силина и истрајност, како и голема термичка и механичка издржливост. Ваквите својства овозможуваат TuffTecTM каблите да се применуваат на места каде има сурови работни услови.

Важно својство е и одличната отпорност при изложеност на многу високи температури (240°C), што овој кабел го прави одличен избор за инсталација дури и во асфалт.

 
0Ден