Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
ELEKTRA FREEZETEC™ ГРЕЈНИ КАБЛИ
 
 
 
 
 
 

ELEKTRA FREEZETEC™ ГРЕЈНИ КАБЛИ

 

ELEKTRA FreezeTec™ системите ги штитат цевките и вентилите дури и во смрзнувачките зими! Со овој систем вашите грижи за оштетувања на цевките за вода или вентилите, било да се работи за внатрешни или надворешни, ќе бидат елиминирани.

Системот може да се користи само кога следниве услови се задоволени:

  • надворешниот дијаметар на цевката која ќе се изолира не треба да надмине DN 50mm
  • дебелината на изолацијата на цевката треба да биде помеѓу мин. 10mm и макс. 20mm
  • температурата на цевката која се штити не треба да надмине +65°C
  • мин. температура на воздухот - 25°C
 
0Ден