Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
ELEKTRA SELFTEC®PRO ГРЕЈНИ КАБЛИ
 
 
 
 
 
 

ELEKTRA SELFTEC®PRO ГРЕЈНИ КАБЛИ

 

Овој систем нуди напредна заштита од замрзнување на цевки, олуци, сливници, вентили и други објекти кои може да се оштетат од ниски температури.

 
0Ден