Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
ELEKTRA SELFTEC®16 ГРЕЈНИ КАБЛИ
 
 
 
 
 
 

ELEKTRA SELFTEC®16 ГРЕЈНИ КАБЛИ

 

ELEKTRA SelfTec® системите штитат дури и во најсуровите зими: олуци, сливници, вентили, цилиндри со компримиран воздух или хидраулични и други предмети кои може лесно да се оштетат од ниските температури. Штом го имате ELEKTRA SelfTec® системот за заштита, нема повеќе да стравувате од пукнати цевки или вентили, од мразулци кои висат од олуците итн. Овој систем работи на база на саморегулирање на грејните кабли.

 
0Ден