Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEKTRA VCDR ГРЕЈНИ КАБЛИ

 

ELEKTRA VCDR грејните кабли се произведени во согласност со EN 60335-2-83 нормите. Нивната основна примена е за заштита од снег и мраз на покривите, олуците и сливниците.

 
0Ден