Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
SelfTec®PROi LT F
 
 
 
 
 
 

SelfTec®PROi LT F

 

ELEKTRA SelfTec®PROi LT F Саморегулирачки кабли за греење.

Саморегулирачките грејни кабли ELEKTRA SelfTec®PROi LT F се дизајнирани за комерцијална и индустриска примена, како што се заштита на цевки од мраз и одржување на потребните температурни процеси до + 65 ° C. Овие производи се наменети за двата типа на инсталации, во опасни и неопасни области. Високите хемиски својства на надворешната обвивка на флуорополимерот овозможуваат широк спектар на примена.

ex45


twin-conductormulti-wire-conductorlarge-crosssection

pvc-free

shielded

uv-resistant

fluoropolymer-outer-sheath

 
0Ден