Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
SelfTec®PROi LT
 
 
 
 
 
 

SelfTec®PROi LT

 

ELEKTRA SelfTec®PROi LT Саморегулирачки кабли за греење.

Саморегулирачките кабли за греење ELEKTRA SelfTec®PROi LT се дизајнирани за комерцијални и индустриски апликации, како што се заштита на цевки од мраз и одржување на потребните температурни процеси до + 65 ° C. Овие производи се наменети за два типа на инсталации, во опасни и неопасни области. Оптималните хемиски својства и високата УВ отпорност на надворешната обвивка HFFR овозможуваат широк спектар на апликации.


halogen-freetwin-conductormulti-wire-conductorlarge-crosssection

pvc-free

shielded

uv-resistant

 
0Ден