Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
SelfTec®DW
 
 
 
 
 
 

SelfTec®DW

 

ELEKTRA SelfTec®DW саморегулирачки грејни кабли се повеќенамеснска заштита од снег и мраз кој може да се монтира и на надворешни и на внатрешни елементи и цевки. Сертифицирани за инсталација каде има вода за пиење.

Инсталација во цевки овозможува заштита од мраз на цевки кои:

  • се во оператива каде нема потреба од остранување на изолацијата
  • цевки кои се инсталирани во земја.twin-conductorshieldedpvc-freemulti-wire-conductorhalogen-free

 
0Ден