Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
SelfTec®PRO TC
 
 
 
 
 
 

SelfTec®PRO TC

 

Саморегулирачки ELEKTRA SelfTec®PRO TC Грејни кабли

Напреден систем за заштита од мраз на предмети кои можат да претрпат оштетување од ниски температури како што се: цевни доводи за централно греење како и вентили кои во моментот не се во функција. Каблите се отпорни на високи температури како при работа така и кога се исклучени.


uv-resistanttwin-conductorshieldedpvc-freemulti-wire-conductorlarge-crosssectionhalogen-free

 
0Ден