Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
SelfTec®PRO
 
 
 
 
 
 

SelfTec®PRO

 

ELEKTRA SelfTec®PRO Саморегулирачки грејни кабли

Напреден систем за заштота од замрзнување на цевки, олуци, сливници, вентили и слични предмети кои можат да бидат оштетени од ниски температури.


uv-resistanttwin-conductorshieldedpvc-freemulti-wire-conductorlarge-crosssectionhalogen-free

 
0Ден