Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
SelfTec®16 ready2heat
 
 
 
 
 
 

SelfTec®16 ready2heat

 

The ELEKTRA SelfTec®16 ready2heat системите штитат дури и во најинтензивните зими а највеќе се користат кај олуци, сливници, вентили, цилиндри кои работата на воздушен притисок или хидраулични цилиндри и слични предмети кои лесно можат да бидат оштетени од ниски температури. Не грижете се повеќе за водоводните цевки или вентили во незагреаните простории или надвор од Вашата куќа.


uv-resistanttwin-conductorshieldedpvc-freemulti-wire-conductorhalogen-free

 
0Ден