Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
VC/ VCD грејни кабли
 
 
 
 
 
 

VC/ VCD грејни кабли

 

ПОДНО ГРЕЕЊЕ ВО БЕТОНСКА КОШУЛИЦА

ELEKTRA VC/ VCD грејните кабли се произведени според EN 60335-1 стандардите. Овие грејни кабли имаат таканаречена "ладна опашка" која претставува крајот на грејниот кабел каде е поврзувањето, кој крај не се загрева. Овој тип на подно греење се инсталира во простории кои сеуште немаат постоечка бетонска кошулица и подот не е завршен. Главно служи како основно греење и претставува единствениот извор на топлина во просторијата. Доколку се користи како дополнителен извор на топлина за дозагревање на просторијата, мора да има некој друг главен извор на топлина.

 
0Ден