Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AB-2000 без греење и AB/G-2000 со греење

 
 
 
0Ден
 
 
 
Макс. висина на врата (m)5
Макс. ширина на врата (m)2,0
Излезна брзина (m/s)5,1 / 8,4 / 10,8 / 11.7
Моќност на моторот (hp/a/w)1 / 3, - 1.9 – 250/ 437w
Проток на воздух на потис (м3/час)1950/2750/3780/3980
Брзина на мотор (вртежи)1380
Вкупна должина (cm)2040
Вкупна ширина (cm)22
Вкупна висина (cm)26
Тежина (kg)37
Греење (kW) - со регулација12 / 14 / 16
Дебелина на возд. слој (cm)6
Напојување со елек. енергија230V / 400V