Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AB-1600 без греење и AB/G-1600 со греење

 
 
 
0Ден
 
 
 
Макс. висина на врата (m)5
Макс. ширина на врата (m)1.6
Излезна брзина (m/s)6,6 / 9,5 / 10,9 / 12.2
Моќност на моторот (hp/a/w)1 / 3, - 1.9 – 250/ 437w
Проток на воздух на потис (м3/час)2290/3200/3530/4720
Брзина на мотор (вртежи)1380
Вкупна должина (cm)1640
Вкупна ширина (cm)22
Вкупна висина (cm)26
Тежина (kg)31
Греење (kW) - со регулација6 / 9 / 12
Дебелина на возд. слој (cm)6
Напојување со елек. енергија230V / 400V