Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AB-1200 без греење и AB/G-1200 со греење

 
 
 
0Ден
 
 
 
Макс. висина на врата (m)5
Макс. ширина на врата (m)1.2
Излезна брзина (m/s)6,7 / 8,6 / 10,2 / 11,6
Моќност на моторот (hp/a/w)1/4, - 1.7 – 187/ 391w
Проток на воздух на потис (м3/час)1420/1840/2180/2460
Брзина на мотор (вртежи)1380
Вкупна должина (cm)1240
Вкупна ширина (cm)22
Вкупна висина (cm)26
Тежина (kg)23.5
Греење (kW) - со регулација5 / 7,5 / 10
Дебелина на возд. слој (cm)6
Напојување со елек. енергија230V / 400V